fb icon

Vodenje projektov

vodenje projektov

Vodenje projektov - na osnovi vodenja projektov in temeljih projektnega managementa izvajamo v našem podjetju naslednje vrste projektov:

  • Projektno vodenje investicijskih projektov v gradbeništvu (področje svetovalnega inženiringa).
  • Razvojne in raziskovalne projekte (razvoj izdelkov, proizvodov, tehnologij).
  • Organizacijsko poslovne projekte (razvoj organizacij, kadrov, opreme).
  • Druge projekte, ki zahtevajo projektni pristop in se izvajajo z znanjem in tehnikami projektnega managementa.