fb icon

Segmentna zapornica - Ouldjet Mellegue - Tebessa

zapornica 001 001

 

Ob koncu leta 2014 smo izdelali statični izračun segmentne zapornice - objekt  "OULDJET MELLEGUE - TEBESSA" v Alžiriji.

Radij segmentne zapornice znaša 6500 mm, zapornica zapira prostor širine 2550 mm in višine 3320 mm. Dno zapornice se nahaja na absolutni koti +537.933 m, najvišji nivo vode na katerega je bilo  potrebno analizirati in dimenzionirati zapornico je bil +580.000 m, kar pomeni, da je znašal vodni stolpec 580.000-537.933 = 42.07 m.

zapornica 001 001