fb icon

Servisno logistični center Fijavž

fijavz   V letu 2014 smo izdelali statični izračun za monolitni del in revizijo za montažni del objekta "SERVISNO LOGISTIČNI CENTER FIJAVŽ" v Slovenski Bistrici.

Celotni tloris objekta znaša 56.78 x 37.93 m. Montažni del objekta je etažnosti P, monolitni objekt je etažnosti P+N1+N2.

fijavz 001 001