fb icon

Most preko potoka Blažovnica

Leta 2014 smo v podjetju izdelali PGD/PZI projekt za Most preko potoka Blažovnica.

Nov projektiran most prečka potok Blažovnica v bližini Meniškega dvora. Poleg načrta gradbene konstrukcije mostu, obravnava projekt še vodnogospodarsko ureditev struge potoka ter ureditev dostopne poti. Svetli razpon mostu znaša 5.20 m, bruto dolžina je 6.00 m. Buto širina mostu je 320 cm. 

blazovnica 1

blazovnica 2