fb icon

Reference

od leta 1993 do leta 2005

Referenčni projekti od 1993 do 2005
Zap. št.NazivVlogaVrsta objekta
 1 »VHODNI OBJEKT« v rudnik Hrastnik OP MO
 2 Nakupovalni center »GIGA SPORT« v Celju OP, VP PM-SI MO
 3 Nakupovalno poslovni center »METEX« V Mariboru OP MO
 4 Nakupovalno poslovni center »TIBAR« V Mariboru OP MO
 5 Nakupovalni center MERCATOR »JAGODA« v Mariboru OP MO
 6 Skladišče osebnih avtomobilov »ŠERBINEK« V Mariboru OP MO
 7 Širitev tribun stadion »LJUDSKI VRT« v Mariboru OP MO
 8 Distribucijski center »SVS MERCATOR« v Ptuju (objekti A,B in C) OP MO
 9 Skladiščno poslovni objekt »STTC« v Mariboru OP MO
 10 Proizvodna hala »MIBRA« v Hočah OP MO
 11 Proizvodna hala »DINOS« v Mariboru OP MO
 12 Proizvodno poslovni objekt  »NOVAK« v Ljutomeru OP MO
 13 Kleparska delavnica »FAM« Lovrenc na Dravskem polju OP MO
 14 Poslovno skladiščni center »TAMES« v Ptuju OP MO
 15 Stanovanjska hiša »ROKAVEC« v Šentilju OP MMOSt
 16 Proizvodno skladiščni objekt »LEVAR-KANJIR« v Miklavžu OP MMOSt
 17 Stanovanjska hiša »ROŠKAR« v Mariboru OP MMOSt
 18 Stanovanjska hiša »ZRNKO« v Pernici OP MMOSt
 19 Stanovanjska hiša »SMAKA-FLIS« v Pesnici OP MMOSt
 20 Stanovanjska hiša »HANZL« v Radizelu OP MMOSt
 21 Stanovanjska hiša »VUKMANIČ« v Rogozi OP MMOSt
 22 Največji nakupovalni center v Sloveniji »EUROPARK« Maribor VP PM-SI MO, M, JK
 23 Razvojni projekt (ISO 9001): Priprava in vpeljava proizvodnje vodotesnih cevi in jaškov po standardih DIN in FBS VP PM-RP  
 24 Razvojni projekt (ISO 9001): Masivna montažna hiša iz lahkega betona na osnovi ekspandiranega steklenega agregata VP PM-RP  
 25 Poslovna stavba "PLOJ d.o.o.", Maribor VN M
 26 Trije bloki z podzemnimi garažami "BREZJANSKI GAJ", Maribor VN M
 27 Proizvodno skladiščna hala "KRISTAL Maribor d.d.", Selnica ob Dravi VN MO
 28 Viadukt "6-3 KUPETINCI", Kupetinci, AC Pesnica - Lendava, odsek Lenart - Beltinci, pododsek Cogetinci - Vučja vas VN PO

Legenda:
OP - odgovorni projektant gradbene konstrukcije
OVP - odgovorni vodja projekta
P - projektant
OR - odgovorni revident
VN - projektant varnostnega načrta
ON - odgovorni nadzornik
VP PM-SI - projektni vodja projektni management - svetovalni inženiring
VP PM-RP - projektni vodja projektni management - razvojni projekt
MO - montažni AB prednapeti objekt (konstrukcija)
PO - prednapeti AB liti objekt (konstrukcija)
M - masivni AB in/ali zidan objekt (konstrukcija)
MMOSt - montažno masivni objekt iz ekspandiranega stekla
JK - jeklena konstrukcija
L - lesena konstrukcija
LL - konstrukcija iz lepljenega lesa
SPO - statična in potresna ocena objekta 


 

od leta 2005 dalje

Referenčni projekti od 2005 dalje
Zap. št.NazivVlogaVrsta objekta
 29 Hotel »BAU« v Mariboru OP M
 30 Hotel »DRAŠ CENTER« v Mariboru OP M, JK
 31 Vrtec »SONČEK« Rogoza – pasivna energetska gradnja OP M
 32 Razdelilna transformatorska postaja »RTP Podvelka«, Podvelka OP M
 33 »ACU polnilnica avtomobilov« ELEKTRO Maribor, Maribor OP JK, M
 34 Poslovno skladiščni jekleni objekt »BRUS«, Maribor OP JK, M
 35 Večnamenska športna dvorana »VŠD HOČE«, Hoče OP M, LL
 36 Fitnes center »ATEMS« Slovenska Bistrica OP M
 37 Rekonstrukcija in dozidava »VEOLIA«, Maribor OP JK, M
 38 Stanovanjska zgradba »MURKO«, Voličina OP M
 39 Vrstna zazidava pet enostanovanjskih stavba »POLMAN« OP M
 40 Stanovanjska zgradba »TODOROVA«, Maribor OP M
 41 Rekonstrukcija in dozidava vrtca "SLIVNICA", Slivnica OP M
 42 Stanovanjski objekt "TIO" POLJČANE, Poljčane OP M
 43 Poslovni objekt "BELTINKA", Beltinci OP M
 44 Soproizvodnja toplotne in električne energije SPTE v kotlovnici "M-ENERGETIKA", Murska Sobota OP JK, M
 45 Soproizvodnja toplotne in električne energije SPTE v kotlovnici "M-ENERGETIKA", Ljutomer OP JK, M
 46 Enostanovanjska stavba "URŠIČ", Ljubljana OP M
 47 Dozidava OŠ Dušana Flisa Hoče z učilnico in kotlovnico, Hoče OP M
 48 Ocena potresne in statične ogroženosti osnovna šola "JANKO RIBIČ", Cezanjevci SPO M
 49 Projektant za PZI (armaturni načrti) City tower "SEVERNA VRATA" Ljubljana, Ljubljana P M, JK
 50 Daljnovod 2x20 kV RTP PODVELKA – Podvelka (križanje železniške proge Maribor – Dravograd v km 34.950), Ojačitev (rekonstrukcija) obstoječega predalčnega jeklenega stebra (desni steber DM1/11 št. 1), Podvelka OP JK
 51 Prizidek k stanovanjski hiši "FRAS", Miklavž na Dravskem polju OP M
 52 Rekonstrukcija dela objekta z vgradnjo dvigala "HOTEL POETOVIO", Ptuj OP, VP PM-SI, OVP, ON M
 53 Stanovanjska hiša "DRAŠ", Maribor OP M
 54 Skladiščna hala z nadstrešnico "MAKOTER", Ljutomer OP JK
 55 Skladiščna hala "MIBRA", Hoče OP JK
 56 Gradnja dvigala ob fasadi mestne občine Maribor, Maribor OR JK
 57 Skladišča hala – dozidava »EKOKLEN«, Maribor OR MO
 58 Poslovna stavba in pomožni prostori »RIEDL«, Maribor OR JK, M
 59 Jahalnica »NAGLOST«, Dobravje OR JK
 60 Novogradnja vrtca v "LENDAVI", Lendava OR M
 61 Gospodarsko poslopje »ZAVODNIK«, Ljubljana OR M
 62 Proizvodna hala "MARLES" v PODVELKI, Podvelka OR JK, L
 63 Rekonstrukcija, nadgradnja in sprememba namembnosti "POSLOVNI CENTER SLAVIJA", Maribor OR M, JK
 64 Objekta za sortirnico in skladišče "PUBLICUS", Ljubljana OR M, JK
 65 Dodatne livarske kapacitete v družbi "IMPOL", Slovenska Bistrica OR M, JK
 66 Poslovna stavba in pomožni prostori »RIEDL«, Maribor VN JK, M
 67 Rekonstrukcija objekta Študentske organizacije univerze v Mariboru "ŠOUM", Maribor VN M
 68 Gradnja nadomestne stolpne betonarne STETTER – STAVBAR IGM v Hočah VP PM-RP, OVP M, JK
 69 Gradnja stolpne betonarne STETTER – STAVBAR GRADNJE v Rušah VP PM-SI M, JK
 70 Vgradnja kogeneratorja v kotlovnico večstanovanjski objekt »GOSPEJNA«, Maribor VP PM-SI M, JK
 71 Vgradnja kogeneratorja v kotlovnico Mercator center Celje, Celje VP PM-SI, OP M, JK
 72 Rekonstrukcija doma za starejše »SONČNI DOM«, Maribor VP PM-SI, OP, OVP, ON M
 73 Stanovanjska hiša "CELCER", Ruše VP PM-SI, ON M, JK
 74 Poslovni objekt "PEDIČEK", Maribor VP PM-SI, ON M

Legenda:

OP - odgovorni projektant gradbene konstrukcije
OVP - odgovorni vodja projekta
P - projektant
OR - odgovorni revident
VN - projektant varnostnega načrta
ON - odgovorni nadzornik
VP PM-SI - projektni vodja projektni management - svetovalni inženiring
VP PM-RP - projektni vodja projektni management - razvojni projekt
MO - montažni AB prednapeti objekt (konstrukcija)
PO - prednapeti AB liti objekt (konstrukcija)
M - masivni objekt (konstrukcija)
MMOSt - montažno masivni objekt iz ekspandiranega stekla
JK - jeklena konstrukcija
L - lesena konstrukcija
LL - konstrukcija iz lepljenega lesa
SPO - statična in potresna ocena objekta